XUẤT KHẨU HÓA CHẤT TỪ MỸ DỰ KIẾN SẼ PHỤC HỒI TRÊN 3% TRONG NĂM 2024

XUẤT KHẨU HÓA CHẤT TỪ MỸ DỰ KIẾN SẼ PHỤC HỒI TRÊN 3% TRONG NĂM 2024

Theo Hội đồng Hóa học Hoa Kỳ (ACC), khối lượng hóa chất của Hoa Kỳ được dự báo sẽ phục hồi nhẹ vào năm 2024 do hàng tồn kho ở mức thấp và nhu cầu tăng trưởng ở một số khu vực nhất định.

Cụ thể, khối lượng hóa chất của Hoa Kỳ dự kiến sẽ phục hồi 1,5% vào năm 2024 sau khi giảm ước tính 1,0% vào năm 2023 với mức tăng ở tất cả các danh mục chính. Trên toàn cầu, mức tăng trưởng khối lượng hóa chất năm 2024 dự kiến là 2,9%, sau khi chỉ tăng trưởng 0,3% vào năm 2023.

Xuất khẩu hóa chất của Hoa Kỳ dự kiến sẽ phục hồi 3,1% lên 170,7 tỷ USD vào năm 2024 sau khi giảm ước tính 7,5% vào năm 2023. Tương tự, nhập khẩu hóa chất của Hoa Kỳ dự kiến sẽ tăng 8,2% lên 149,6 tỷ USD sau khi giảm 10,5% vào năm 2023.

phucanplastic.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *