TRUNG QUỐC SẼ CHIẾM 64% TỔNG MỨC TĂNG TRƯỞNG TIÊU THỤ NHỰA CỦA CHÂU Á TỪ 2022- 2032 

TRUNG QUỐC SẼ CHIẾM 64% TỔNG MỨC TĂNG TRƯỞNG TIÊU THỤ NHỰA CỦA CHÂU Á TỪ 2022- 2032

Tại Hội nghị Công nghiệp Hóa dầu Châu Á (APIQ ở Ấn Độ diễn ra cuối tuần trước, các nhà lãnh đạo ngành hóa dầu của các quốc gia lớn cho biết: Trung Quốc sẽ chiếm 64% tổng mức tăng trưởng tiêu thụ nhựa của châu Á cho đến năm 2032, trong khi Ấn Độ sẽ chiếm 16% tổng mức tăng trưởng tiêu thụ nhựa của châu Á trong giai đoạn 2022-2032;

Đông Nam Á dự kiến sẽ chiếm 14% thị phần. Mức tiêu thụ nhựa gia tăng của châu Á bao gồm PE, PP, PVC, PET và PS dự kiến sẽ đạt khoảng 60 triệu tấn trong năm 2022-2032. Với mức tiêu thụ nhựa bình quân đầu người thấp, khoảng 18 kg, Ấn Độ – hiện là quốc gia đông dân nhất – có tiềm năng tăng trưởng nhu cầu lớn ngoài Đông Nam Á ở mức 19 kg/người và Châu Phi ở mức 10 kg/người.

Phucanplastic.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *