PP I3110

– Chỉ số MI: 11
– Xuất xứ: Việt Nam
– Hãng sản xuất: BSR
– Công dụng sản xuất: hàng hoá gia đình, hộp chứa thực phẩm…
Danh mục: