LLD 2122BS = LLD 222WJ

LLD 2122BS được đổi thành mã LLD 222WJ ( chất lượng không thay đổi )
– Chỉ số MI: 2.2
– Xuất xứ: Ả rập Xê út
– Hãng sản xuất: Aramco
– Công dụng sản xuất: Các loại Film, màng nông nghiệp…
Danh mục: