Giảm 30% tiền thuê đất năm 2023

Giảm 30% tiền thuê đất năm 2023

Phó thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký quyết định giảm 30% tiền thuê đất cho doanh nghiệp, hộ gia đình và cá nhân trong năm nay.

Theo đó, đối tượng được giảm tiền thuê đất là tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định hoặc hợp đồng hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất dưới hình thức thuê đất trả tiền hàng năm.

Quy định này áp dụng cho cả người thuê đất không thuộc diện được miễn giảm, hết thời hạn hoặc trường hợp đang được giảm tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai…

Theo đó, tiền thuê đất phải nộp trong năm 2023 được giảm 30% nhưng không gồm số tiền thuê đất còn nợ trước 2023 và tiền chậm nộp. Trường hợp đang được giảm tiền thuê đất theo quy định hoặc khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng thì mức giảm 30% được tính trên số tiền thuê đất phải nộp (nếu có) sau khi đã được giảm hoặc/và khấu trừ. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20/11.

Vào tháng 4 năm nay, Chính phủ cũng ban hành quy định gia hạn thuế và tiền thuê đất của 2023. Đây là lần thứ 5 Chính phủ đưa ra chính sách này trong bối cảnh các doanh nghiệp gặp khó khăn khi thị trường thu hẹp, đơn hàng sụt giảm. Hai năm 2020 và 2021, Chính phủ cũng từng giảm 30% tiền thuê đất với người thuê đất bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Phucanplastic.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *