DOANH NGHIỆP PVC TRUNG QUỐC NGÀY 15/3

DOANH NGHIỆP PVC TRUNG QUỐC NGÀY 15/3

Phucanplastic.com

Số liệu chi phí sản xuất doanh nghiệp PVC Trung Quốc ngày 15/3

Tính đến ngày 15 tháng 3chi phí trung bình của các doanh nghiệp sản xuất ethylene là 6.126 nhân dân tệ/tấn, giảm 44 nhân dân tệ/tấn so với tuần trước và giảm 0,71% so với tháng trước. Chi phí trung bình của các doanh nghiệp sản xuất cacbua canxi là 5.713 nhân dân tệ/tấn, tăng 81 nhân dân tệ/tấn so với tuần trước và tăng 1,44% so với tháng trước.

Những thay đổi gần đây về dữ liệu chi phí sản xuất của doanh nghiệp PVC như sau:

Dữ liệu lợi nhuận sản xuất doanh nghiệp PVC Trung Quốc ngày 15/3
Dữ liệu lợi nhuận sản xuất doanh nghiệp PVC Trung Quốc ngày 15/3

Tỷ lệ công suất hoạt động của doanh nghiệp PVC Trung Quốc ngày 15/3

Tính đến ngày 15 tháng 3tỷ lệ công suất hoạt động quy trình ethylene là 77,00%, giảm 3,02% so với tuần trước và giảm 3,77% so với tháng trước. Tỷ lệ công suất hoạt động của phương pháp cacbua canxi là 79,16%, giảm 2,01% so với tuần trước và giảm 2,48% so với tháng trước. Tỷ lệ công suất hoạt động toàn diện là 2,27%, tăng 1,53% so với tuần trước và tăng 206,76% so với tháng trước.

Những thay đổi gần đây về dữ liệu sử dụng công suất của doanh nghiệp PVC như sau:

Tỷ lệ công suất hoạt động của doanh nghiệp PVC ngày 15/3
Tỷ lệ công suất hoạt động của doanh nghiệp PVC ngày 15/3

Dữ liệu lợi nhuận sản xuất doanh nghiệp PVC Trung Quốc ngày 15/3

Tính đến ngày 15 tháng 3lợi nhuận gộp trung bình của các doanh nghiệp sản xuất ethylene là -178 nhân dân tệ/tấn, tăng 29 nhân dân tệ/tấn so với tuần trước và tăng 14,01% so với tháng trước. Lợi nhuận gộp trung bình của các doanh nghiệp sản xuất cacbua canxi là -234 nhân dân tệ/tấn, giảm 107 nhân dân tệ/tấn so với tuần trước và giảm 84,25% so với tháng trước.

Những thay đổi gần đây về số liệu lợi nhuận sản xuất của doanh nghiệp PVC như sau:

Dữ liệu lợi nhuận sản xuất doanh nghiệp PVC ngày 15/3
Dữ liệu lợi nhuận sản xuất doanh nghiệp PVC ngày 15/3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *