ĐỀ XUẤT ĐỊNH MỨC CHI PHÍ TÁI CHẾ BẰNG 0 VỚI BAO BÌ GIẤY, NHỰA CỨNG, KIM LOẠI

ĐỀ XUẤT ĐỊNH MỨC CHI PHÍ TÁI CHẾ BẰNG 0 VỚI BAO BÌ GIẤY, NHỰA CỨNG, KIM LOẠI

Tại Hội thảo góp ý Dự thảo Quyết định của Thủ tướng ban hành định mức chi phí tái chế (Fs) diễn ra hôm qua

(28/6), 15 hiệp hội ngành hàng cùng đề xuất Bộ Tài nguyên và Môi trường tính toán lại lộ trình, phương thức triển khai EPR trong dự thảo quyết định về định mức chi phí tái chế.

Đại diện ngành đồ uống đề xuất, áp dụng “Fs=0” cho các bao bì, sản phẩm có giá trị vật liệu thu hồi được cao hơn chi phí tái chế, bao gồm bao bì giấy, bao bì nhựa cứng, bao bì kim loại, vì các bao bì, sản phẩm này về cơ bản đã được thu hồi hết, ít có nguy cơ tới mỗi

trường.

Đại diện Hội đồng EPR quốc gia cũng làm rõ một số điểm về Fs. Trong đó, Fs không bao gồm chi phí thu mua phế liệu và không trừ lại giá trị vật liệu tái chế.

Bên cạnh thảo luận, 15 hiệp hội ngành hàng đề xuất Bộ Tài nguyên và Môi trường tính toán lại lộ trình, phương thức triển khai EPR.

Phucanplastic.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *